Alle kvinner fra 15-16 år starter sammen

Etter ønske fra deltakerne og avtale med kommisærene, er starttidene for kvinner 15-16 år og alle klassene i kvinner Masters flyttet, slik at de starter sammen med kvinner junior og kvinner elite. Starten for alle disse klassene blir 13.30 begge dager.